De NZa is bezig met het kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen (mvo) in de medisch-specialistische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat in een nieuwe fase van het kostenonderzoek medische vervolgopleidingen werken met focusgroepen. Voor elke van de 33 medische vervolgopleidingen willen we de kosten in kaart brengen die ziekenhuizen maken bij het begeleiden van aiossen als ze zorg leveren aan patiënten. Opleiden is namelijk sterk verweven met de patiëntenzorg, waar ziekenhuizen al via declaraties voor betaald worden. De grootste uitdaging is te onderzoeken welke zorg de aios op zich neemt en welke begeleiding daarbij nodig is. Om dit te kunnen doen hebben we de kennis en expertise van de opleiders en aios nodig.

In de bijeenkomsten met de focusgroepen, waarin opleiders en aiossen vertegenwoordigd zullen zijn,  zullen we de meest ingewikkelde vraagstukken bespreken. Daarna ontvangen alle opleidingsgroepen van het specialisme een uitvraag. Hiermee kunnen ze aan de hand van een aantal vragen hun eigen situatie beschrijven. Ook krijgen de opleidingsgroepen van alle ziekenhuizen zo de kans om te reageren op de uitkomst van de focusgroep.

Kostenonderzoek
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bezig met het kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen (mvo) in de medisch-specialistische zorg. Het doel hiervan is om goede, actuele en passende vergoedingsbedragen te bepalen voor deze vervolgopleidingen.

De overheid betaalt jaarlijks meer dan 1,3 miljard euro aan beschikbaarheidbijdragen voor vervolgopleidingen. Meer dan 800 miljoen euro daarvan is bedoeld voor de opleidingen tot medisch specialisten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2006 in samenspraak met de veldpartijen de hoogte van het bedrag per opleidingsplek vastgesteld. De hoogte van deze bedragen is de afgelopen jaren alleen geïndexeerd. De NZa heeft de onderbouwing van deze bedragen tot nu toe niet onderzocht. Wij moeten de bedragen echter wel kunnen uitleggen. Daarom zijn wij een kostenonderzoek gestart.
 
Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is in 3 delen verdeeld:
1.    Patiëntgebonden opleidingskosten en opleiderstijd;
2.    Niet-patiëntgebonden opleidingskosten en overhead;
3.    Werkgeverslasten.

Voor elk van deze drie delen doen we een aparte uitvraag. We starten nu met deel 1: de patiëntgebonden opleidingskosten en opleiderstijd. Deel 2 voeren we uit met een kleine representatieve groep; deze uitvraag is eerder dit jaar al gestart en is nog bezig. De uitvraag voor 3 volgt ook later dit jaar en zal plaatsvinden onder een representatieve steekproef. Deelnemers hieraan zullen we daarover later dit jaar informeren.

Planning
Wij zijn nu bezig met het organiseren van de focusgroepen. Hiervoor hebben we de wetenschappelijke verenigingen van de verschillende medisch specialismen gevraagd om per specialisme een afvaardiging te selecteren. Zodra deze planning gereed is, zullen we alle betrokkenen informeren wanneer zij de uitvraag kunnen verwachten. De uitvraag zal tussen oktober 2021 en februari 2022 plaatsvinden. We verwachten dat het onderzoek in mei 2022 in zijn geheel is afgerond. We streven er naar om de bedragen dan per 2023 of 2024 in te laten gaan, maar dit hangt af van de impact van de resultaten op budgetten en tarieven voor de medisch-specialistische zorg en hoe snel deze in de budgetten en tarieven kunnen worden verwerkt. 

Waarom nu pas?
Sinds 2013 is de NZa verantwoordelijk voor de vergoedingsbedragen. De NZa onderzoekt periodiek alle beschikbaarheidbijdragen. In 2016 zijn we daarom gestart met dit onderzoek. We hebben eerst de opleidingen in de ggz onderzocht. Daarna waren de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten aan de beurt. In 2018 zijn we gestart met een vooronderzoek  naar de medisch-specialistische opleidingen en in 2019 is het onderzoek zelf gestart.

Vanwege de coronapandemie heeft het onderzoek een jaar vertraging opgelopen. Het was vorig jaar niet het juiste moment om medisch specialisten voor dit onderzoek te benaderen. Samen met de belangenverenigingen hebben we geconcludeerd dat het niet nodig is om het onderzoek nu nog verder uit te stellen. Na het afronden van dit onderzoek heeft de NZa alleen de ziekenhuisopleidingen (bijvoorbeeld voor gipsverbandmeester, gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel) nog niet onderzocht. De planning voor dit onderzoek is nog niet bekend.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/08/26/nza-start-focusgroepen-om-kosten-opleidingen-in-kaart-te-brengen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-08-26

Relevante artikelen ...

Zorgverzekeraars wederom boete gekregen vanwege onvoldoende transparantie Een transparant zorginkoopproces is van belang om te komen tot goede afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders De Nederlandse Zorgautoritei... Management & beleid Wed, 05 Jan 2022, 11:26:32
De druk op de zorg blijft hoog 20 van de 73 ziekenhuizen geven aan niet alle kritieke planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren Ziekenhuizen melden deze week (peilmoment maa... Management & beleid Tue, 04 Jan 2022, 16:14:12
Passende zorg in regelgeving farmaceutische zorg krijgt meer ruimte In de apotheekzorg is er sprake van vrije tarieven De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde 9 december al de regelgeving van de farmaceutisc... Management & beleid Sun, 12 Dec 2021, 06:41:09
Orthodontisten aangesproken die onzichtbare beugels verkeerd in rekening brengen Zij hebben de nota’s inmiddels gecorrigeerd en brengen de beugels nu wel goed in rekening In 2020 en 2021 deed de NZa onderzoek onder orthodontisten ... Management & beleid Wed, 08 Dec 2021, 16:02:45
CAK nog niet op orde Het CAK stelt onder meer de eigen bijdragen vast die mensen moeten betalen voor hun zorg vanuit de Wmo en de Wlz Sinds 2019 zet het CAK stappen in he... Management & beleid Wed, 24 Nov 2021, 19:09:03
Passende zorg kan en is noodzaak Goede data is van heel groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken De coronapandemie laat zien dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverz... Management & beleid Fri, 15 Oct 2021, 12:23:31