De totale kosten van onze langdurige zorg steeg in 2020 tot € 26.095 miljoen

Zorgkantoren hebben hun financiële processen over 2020 goed ingericht. Dat is een grootse prestatie gezien de enorme impact van coronapandemie op de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), de kosten van de langdurige zorg en de financiële bedrijfsvoering van zorgkantoren. De rechtmatige besteding van de zorgkosten en beheerkosten namen in 2020 toe. Slechts een klein deel van de uitgaven waren onrechtmatig of onzeker. Dat blijkt uit het rapport ‘De kosten van onze langdurige zorg in 2020’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De totale kosten van onze langdurige zorg steeg in 2020 tot € 26.095 miljoen. Dit is een stijging van 10,4% ten opzichte van 2019. De kosten bestaan uit zorgkosten, subsidies van Zorginstituut Nederland en beheerskosten die de Wlz-uitvoerders maken voor de uitvoering. De zorgkosten en de beheerskosten vallen onder ons toezicht. 

Rechtmatige besteding neemt toe
De zorgkosten van de Wlz bedroegen in 2020 € 25.790 miljoen. Hiervan is 97,2%, € 25.075 miljoen, rechtmatig. De zorgkantoren hebben zich samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de NZa afgelopen jaren ingespannen om de onrechtmatigheden en onzekerheden zoveel mogelijk terug te dringen. Wij zijn erg blij met deze stappen. Het draagt bij aan het betaalbaar houden van onze langdurige zorg.

Over 2020 zien we dat de onrechtmatigheden afgenomen zijn tot € 296 miljoen. Dit zijn vooral onrechtmatigheden die ontstaan bij de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget (pgb) door de Sociale Verzekeringsbank (€ 161 miljoen) en formele onrechtmatigheden voor mondzorg (€ 63 miljoen). Het gaat dan onder andere om uitbetaalde declaraties die niet voldoen aan de wettelijke vereisten

Daarnaast is een bedrag van € 446 miljoen onzeker. Dit zijn uitgaven waarvan het zorgkantoor niet kon vaststellen of deze overeenstemmen met wet- en regelgeving. Vanwege de coronapandemie gaven wij zorgaanbieders uitstel voor hun aanlevering. Daardoor waren veel zorgaanbieders laat met hun aanlevering bij de zorgkantoren, waardoor enkele zorgkantoren niet in staat waren om voor de verantwoording hun controlewerkzaamheden afgerond te hebben op de nacalculaties. Dit leidt tot onzekerheden van € 367 miljoen. De beheerskosten van de Wlz bedragen € 209 miljoen. Dit volledige bedrag is rechtmatig.

Impact corona
Het ministerie van VWS nam in 2020 verschillende maatregelen om de financiële invloed van de coronapandemie op de zorgaanbieders te beperken. Om de continuïteit van zorg te waarborgen ontvingen zorgaanbieders via verschillende regelingen € 1.282 miljoen aan compensatie. Hiermee konden zorgaanbieders hun doorlopende kosten betalen en hun cliënten ook tijdens de coronapandemie goede zorg bieden. Zorgkantoren zijn er in nauw overleg met ZIN, ZN, NZa en accountants in geslaagd die extra kosten goed te verantwoorden. Wij zijn erg tevreden met de rol die de zorgkantoren hierin vervulden.

De NZa voerde in 2021 ook onderzoek uit naar andere processen bij de zorgkantoren. Wij beschrijven de uitkomsten hiervan in het samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2020-2021 dat half december zal worden gepubliceerd. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Financiële verantwoording van zorgkantoren over 2020 in orde
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 30 nov 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!