De inspectie ziet dat de zorg die Health Care Zuid Holland biedt tekortkomingen vertoont

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Health Care Zuid Holland onder verscherpt toezicht gesteld. De verzorging en verpleging die Health Care Zuid Holland biedt in Den Haag vertoont tekortkomingen. Binnen 3 maanden moet Health Care Zuid Holland die tekortkomingen wegnemen.

Dit is er aan de hand
Op 20 september bezocht de inspectie Health Care Zuid Holland. Dit na eerdere bezoeken in 2022 en 2023. De inspectie ziet dat de zorg die Health Care Zuid Holland biedt tekortkomingen vertoont. Ook ziet de inspectie onvoldoende verbeteringen gedurende het toezichttraject. Zo lukt het niet om integraal samen te werken. En is de zorgverlening onvoldoende navolgbaar in de zorgdossiers. De inspectie ziet verder dat de medicatieveiligheid niet op orde is. Dit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Hoe nu verder?
Health Care Zuid Holland moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 17 februari 2024 voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie heeft een beperkt vertrouwen dat Health Care Zuid Holland op eigen kracht de verbeteringen zal doorvoeren. De inspectie volgt dit nauwgezet tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten
Instellingsrapport Health Care Zuid Holland B.V., Den Haag, september 2023
Verscherpt toezicht Health Care Zuid Holland B.V., Den Haag, november 2023

Bron: IGJ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Verscherpt toezicht voor Health Care Zuid Holland te Den Haag
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 27 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!