Eerste organisatie voor kortdurende én langdurige ouderenzorg die ook toewijzing verzorgt

Als eerste regio in Nederland is per 31 oktober de plaatsing van cliënten in de kortdurende en langdurige ouderenzorg centraal georganiseerd door Verwijspunt 078. Verwijspunt 078 realiseert tijdige en juiste plaatsingen van (kwetsbare) ouderen in de regio Drechtsteden. De deelnemende zorgorganisaties in de regio Drechtsteden gebruiken één regionale wachtlijst voor cliënten met een indicatie voor kortdurende en langdurige zorg. Op woensdag 7 december is Verwijspunt 078 officieel geopend in het bijzijn van minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder.

Wachtlijstbeheer én toewijzing vanuit één centraal punt
Verwijspunt 078 is het eerste en daarmee unieke concept in Nederland dat alle intramurale verblijfsvormen in één centraal punt heeft ondergebracht (eerstelijnsverblijf laag- en hoogcomplex, Wet langdurige zorg somatiek en psychogeriatrie, observatie, crisisopvang, geriatrische revalidatiezorg, palliatieve zorg, gedwongen opname met inbewaringstelling en rechterlijke machtiging).

VVT alliantie Waardenland
Verwijspunt 078 is ontstaan vanuit de regiovisie van de VVT Alliantie Waardenland: “We verdelen ons zorgaanbod zó dat cliënten die zorg het hardste nodig hebben, deze ook krijgen.” Zorgorganisaties in de regio hebben daarom maatregelen genomen om kwalitatieve zorg te blijven garanderen. Door onder andere de wachtlijsten van de deelnemende zorgorganisaties samen te voegen en gezamenlijk te coördineren, vindt toewijzing vanuit Verwijspunt 078 plaats. De triage gebeurt door inzet van medewerkers uit de deelnemende organisaties.

Officiële opening
Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, heeft tijdens de officiële opening zelf ervaren hoe het verwijzen er in de praktijk aan toe gaat. Aan de hand van twee fictieve casussen heeft minister Helder twee ouderen in de regio Drechtsteden verwezen naar de juiste plek.

Over Verwijspunt 078
Verwijspunt 078 is een initiatief van de VVT alliantie Waardenland en bestaat uit zeven zorgorganisaties in de regio Drechtsteden: Het Parkhuis, Het Spectrum, PZC Dordrecht, Swinhove Groep, De Merwelanden, De Blije Borgh en Leger des Heils. Wij werken samen met huisartsen, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de VVT-instellingen uit de regio. Naast een verbeterde samenwerking in de regio Drechtsteden hebben wij de volgende doelen voor ogen: snellere plaatsing van cliënten op de juiste plek, tijdsbesparing voor verwijzers, afname van het aantal plaatsingen op ‘verkeerde bedden’ en het zichtbaar maken van trends in de vraagontwikkeling.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: De Merwelanden
  • Fotograaf of fotobureau: : Verwijspunt 078
  • Bron bij dit artikel: : De Merwelanden
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Minister Helder opent Verwijspunt 078
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 07 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!