Er is nog weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar over de professionalisering van de verpleging en verzorging in specifiek de ouderenzorg

Er moet meer ruimte komen voor professionalisering van de verpleging en verzorging binnen de verpleeghuizen en de thuiszorg. Deze ruimte is nodig om uitdagingen, zoals een toename van het aantal kwetsbare ouderen, hogere complexiteit van de zorg en personeelstekorten, het hoofd te kunnen bieden. Het is van belang hier een toekomstbestendige aanpak voor te maken. Dit stelt bijzonder hoogleraar prof. dr. Robbert J.J. Gobbens tijdens zijn inaugurele rede getiteld ‘Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg’, aan Tilburg University. 

Onderzoek wijst uit dat professionalisering van de verpleging niet alleen bijdraagt aan werktevredenheid, maar ook aan betere prestaties, onder andere op het gebied van patiëntveiligheid. Er is echter nog weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar over de professionalisering van de verpleging en verzorging in specifiek de ouderenzorg. In hoeverre draagt dit bij aan de kwaliteit van de ouderenzorg en daarmee aan de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen met thuiszorg en ouderen die in een verpleeghuis wonen? Vanuit de bijzondere leerstoel ‘Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg’ richt prof. dr. Gobbens zich op deze kennishiaten. De leerstoel heeft de ambitie om de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg een krachtige impuls te geven op het gebied van toewijding, vakbekwaamheid en lerend, onderzoekend en samenwerkend vermogen.

Mensgerichte ouderenzorg & kennisontwikkeling via co-creatie
De vraag voor de toekomst is welke aspecten de professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg bevorderen. Ouderenzorg is complex omdat veel ouderen beperkingen ervaren in meerdere levensdomeinen. Ook is vaak sprake van meerdere chronische ziekten tegelijkertijd. Hierdoor zijn er veel verschillende disciplines betrokken bij de zorg. Dit vereist een goede interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking. Ook zullen er multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld moeten worden voor kwetsbare ouderen, zo stelt Gobbens in zijn oratie. Mensgerichte ouderenzorg en kennisontwikkeling via co-creatie zijn twee uitgangspunten van de bijzondere leerstoel. “Permanente kennisdeling via praktijk, onderzoek en onderwijs is noodzakelijk om de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg te stimuleren en vernieuwingen te versnellen”, aldus prof. dr. Gobbens. “Bovendien hangt co-creatie in combinatie met mensgerichte zorg positief samen met het welbevinden en de werktevredenheid van verpleegkundigen en verzorgenden”.

Ruimte om te reflecteren, leren en ontwikkelen
Ruimte voor reflectie, leren en ontwikkelen in de ouderenzorg is noodzakelijk. Dit maakt het mogelijk om de zorg te verbeteren en om het werk in de ouderenzorg aantrekkelijker te maken. “De verantwoordelijkheid voor professionalisering ligt in eerste instantie bij verpleegkundigen en verzorgenden zelf”, zo stelt Gobbens. “Zij moeten ervoor zorgen dat ze over up-to-date kennis en vaardigheden beschikken en moeten zelf werken aan het optimaliseren van het lerend, onderzoekend en samenwerkend vermogen. Werkgevers moeten echter verpleegkundigen en verzorgenden hierin faciliteren en hen letterlijk en figuurlijk ruimte geven, in de vorm van tijd en middelen, zodat een verdere professionalisering van beide beroepsgroepen gestalte kan krijgen”. 

Bron: Tilburg University


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Tilburg University
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Tilburg University
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Professionalisering verpleging en verzorging hard nodig om ouderenzorg toekomstbestendig te maken
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 02 okt 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!