De langdurige zorg moet dringend anders worden georganiseerd

Voor het komende jaar verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat het budget voor de langdurige zorg in 2024 voldoende is om alle noodzakelijke zorg te vergoeden. De NZa verwacht een ruimte in het kader tussen de € 1 miljoen en € 322 miljoen. Hoewel we nu inschatten dat het budgettair kader voldoende is, blijft de NZa grote uitdagingen zien voor de betaalbaarheid en organisatie van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Onzekerheden
Er zijn een paar onzekerheden die deze vroege prognose negatief kunnen beïnvloeden. Recent heeft de rechter de uitspraak gedaan dat zorgkantoren de tarieven van de gehandicaptenzorg opnieuw moeten bekijken Het is nog niet te zeggen welke gevolgen dit heeft op het budget. Ook de gevolgen van het recent genomen amendement waarin een besparing van 193 miljoen euro op de Wlz wordt teruggedraaid, is niet meegenomen in deze prognose. In juli 2024 brengt de NZa een nieuwe prognose uit. Daarin worden deze ontwikkelingen wel meegenomen.

Uitdagingen langdurige zorg
De langdurige zorg moet dringend anders worden georganiseerd. Alleen zo kan de zorg voor kwetsbare mensen op de lange termijn betaalbaar blijven. Al eerder gaf de NZa de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanknopingspunten voor keuzes in het beleid met het advies Scheiden van wonen en zorg. Ook monitort de NZa de cliëntgroep met de indicatie ggz-wonen. We bekijken samen met betrokken partijen welke zorg en ondersteuning het meest passend is voor de cliënt. In de gezamenlijke werkagenda met het CIZ, Zorginstituut Nederland, en het CAK gaan we in op welke stappen er nodig zijn om de zorg ook in de toekomst beschikbaar te houden. 

Bron: NZa