De langdurige zorg moet dringend anders worden georganiseerd

Voor het komende jaar verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat het budget voor de langdurige zorg in 2024 voldoende is om alle noodzakelijke zorg te vergoeden. De NZa verwacht een ruimte in het kader tussen de € 1 miljoen en € 322 miljoen. Hoewel we nu inschatten dat het budgettair kader voldoende is, blijft de NZa grote uitdagingen zien voor de betaalbaarheid en organisatie van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Onzekerheden
Er zijn een paar onzekerheden die deze vroege prognose negatief kunnen beïnvloeden. Recent heeft de rechter de uitspraak gedaan dat zorgkantoren de tarieven van de gehandicaptenzorg opnieuw moeten bekijken Het is nog niet te zeggen welke gevolgen dit heeft op het budget. Ook de gevolgen van het recent genomen amendement waarin een besparing van 193 miljoen euro op de Wlz wordt teruggedraaid, is niet meegenomen in deze prognose. In juli 2024 brengt de NZa een nieuwe prognose uit. Daarin worden deze ontwikkelingen wel meegenomen.

Uitdagingen langdurige zorg
De langdurige zorg moet dringend anders worden georganiseerd. Alleen zo kan de zorg voor kwetsbare mensen op de lange termijn betaalbaar blijven. Al eerder gaf de NZa de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanknopingspunten voor keuzes in het beleid met het advies Scheiden van wonen en zorg. Ook monitort de NZa de cliëntgroep met de indicatie ggz-wonen. We bekijken samen met betrokken partijen welke zorg en ondersteuning het meest passend is voor de cliënt. In de gezamenlijke werkagenda met het CIZ, Zorginstituut Nederland, en het CAK gaan we in op welke stappen er nodig zijn om de zorg ook in de toekomst beschikbaar te houden. 

Bron: NZa


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Budget voor langdurige zorg in 2024 voorlopig voldoende
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 18 mrt 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!