De meeste zorgaanbieders kennen de regels over het melden van incidenten

De meeste organisaties in de wijkverpleging hebben een systeem om het intern te melden als er iets mis gaat of bijna mis gaat. Interne meldingen zijn belangrijk om ervan te leren, om incidenten in de toekomst te voorkomen. Maar zorgverleners melden intern niet alle incidenten. Soms moet er ook een melding naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bijvoorbeeld bij een calamiteit met ernstige gevolgen voor een cliënt. Of bij geweld in de zorg, inclusief seksueel grensoverschrijdend gedrag en financieel misbruik. Maar uit de wijkverpleging krijgt de inspectie relatief weinig verplichte meldingen.

Dat blijkt uit onderzoek door de inspectie. Die analyseerde 30 eigen rapporten van inspectiebezoeken en 168 meldingen uit de wijkverpleging uit 2022. Ook ging de inspectie langs bij 12 organisaties in de wijkverpleging.

Van meldingen valt te leren
De meeste organisaties vinden dat het melden van incidenten nuttig is. Er valt van te leren, en dat zorgt weer voor betere zorg. De meeste zorgaanbieders kennen ook de regels over het melden van incidenten. Maar de Leidraad veilige zorgrelatie - over geweld door zorgverleners richting cliënten - is bij veel organisaties niet goed bekend.

De meeste zorgverleners weten dat ze het intern moeten melden als er iets mis gaat of bijna mis gaat. Toch doen ze dat niet altijd. Bijvoorbeeld omdat het probleem inmiddels is opgelost. Dan zien zij het invullen van een meldformulier als een administratieve last. Dat is een gemiste kans, want zo kan de organisatie er niets mee doen.

Adviezen
De inspectie geeft een paar tips. Bijvoorbeeld:

  • Zorg voor een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om incidenten te melden. En maak dat ook makkelijk.
  • Geef een compliment als iemand iets meldt. En zorg voor een cultuur waarin medewerkers incidenten met elkaar durven te bespreken, om ervan te leren.
  • Laat weten wat er met een melding gebeurt. Dan merken medewerkers dat hun melding nuttig was.
  • Leg ook nieuwe medewerkers uit dat het melden van incidenten nuttig is.
  • Zelf brengt de inspectie het nut van meldingen en de regels daarover breder onder de aandacht. 
 
Onderzoek melden wijkverpleging met adviezen en praktijkvoorbeelden

Hoe kan de wijkverpleging meer doen met meldingen?

Bron: IGJ