(advertentie)

In plaats van ieder jaar opnieuw onderhandelen over het af te sluiten contract, hebben Menzis en UMCG in 2017 een meerjarenovereenkomst voor 5 jaar afgesloten

De langetermijnafspraken die Menzis en UMCG in 2017 met elkaar maakten, hebben hun vruchten afgeworpen voor beide organisaties, patiënten en verzekerden. In plaats van ieder jaar opnieuw onderhandelen over het af te sluiten contract, hebben Menzis en UMCG in 2017 een meerjarenovereenkomst voor 5 jaar afgesloten. Hierin werden niet alleen volume en prijzen vastgelegd, maar ook een gezamenlijke inspanningsverplichting om te komen tot zorginnovatie, meer samenwerking in de regio, verbetering van de organisatie van de zorg en kostenbesparing voor patiënten en verzekerden.

Voor het UMCG is Menzis de belangrijkste verzekeraar; andersom is het UMCG een belangrijk ziekenhuis voor Menzis. Met het maken van langetermijnafspraken hebben Menzis en UMCG zich aan elkaar gecommitteerd, was er financiële zekerheid voor vijf jaar en werden er inhoudelijke afspraken gemaakt om in gezamenlijkheid te werken aan  projecten rond zorgkwaliteit, samenwerking in de regio, verbetering van de organisatie van de zorg en kostenbesparing. Door kennis en data te delen ontstonden er nieuwe inzichten en voelden beide organisaties zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren van die duurzame, passende zorg. 

HartNet
Hartnet is een project voor de verbetering van de organisatie van de cardiologische zorg. UMCG en Menzis hebben met andere ziekenhuizen, huisartsen en belangenverenigingen, de hartzorg voor patiënten in Groningen en Drenthe opnieuw ingericht. De eigen huisarts is en blijft het eerste aanspreekpunt en wanneer het nodig is gaat de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor behandeling of een operatie. Alleen voor hoog-specialistische zorg gaat de patiënt naar het UMCG. Cardiologen en huisartsen uit de regio werken in HartNet echt samen en iedere patiënt krijgt in de regio dezelfde hoogkwalitatieve zorg, dichtbij waar mogelijk, verder weg waar nodig.

Dashboard
Een project om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken is het dashboard binnen de niertransplantatie. Leefstijl en de cardiovasculaire risico's van niertransplantatiepatiënten worden inzichtelijk gemaakt. Daarmee kan de afdeling de eigen zorguitkomsten monitoren en kan ook per zorgverlener de uitkomsten bekeken worden. Blijkt de ene arts heel succesvol in het helpen van patiënten om te stoppen met roken of hun zoutinname te verminderen, dan kunnen collega's daar wat van leren. Vanwege het grote succes is een deel van het dashboard inmiddels ook voor andere UMCG-afdelingen beschikbaar.  Op deze manier wordt er bijgedragen aan de transparantie van uitkomsten in zorg voor de patiënt en verzekerde. 

Dure geneesmiddelen
Om kosten te besparen en het betaalbaar houden van de zorg en indirect de premie voor de verzekerde is er intensief samengewerkt op het gebied van dure geneesmiddelen. Het doel hierbij was het beteugelen van de kosten door scherper in te kopen en spillage te voorkomen. Door met beter afgepaste hoeveelheden te werken, hoefden er minder dure geneesmiddelen weggegooid te worden omdat bijvoorbeeld de verpakking al aangebroken was en het restant niet bewaard kan/mag worden. Daarnaast zijn patiënten waar mogelijk actief overgezet van een duur merkgeneesmiddel naar een zogeheten biosimilar, een vergelijkbaar generiek geneesmiddel. Hiermee is het gelukt de enorme groei van de kosten voor dure geneesmiddelen te drukken. 

Geslaagde samenwerking
Zowel Menzis als het UMCG kijkt terug op een geslaagde samenwerking. “De vertrouwensrelatie waarin we kennis uitwisselen, keuzes maken en samenwerken aan betaalbare passende zorg: dat is de sleutel voor de toekomst", aldus UMCG-bestuurder Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit. Daarin werd steeds ook nadrukkelijk geluisterd naar de mening en wensen van patiënten. “Het was goed om te zien dat alle UMCG’ers steeds maar weer het patiënten-perspectief naar voren brachten. Dat is echt ingebakken in jullie werkwijze en komt onze verzekerden en inwoners van de regio ten goede", aldus zorgdirecteur Esther Agterdenbos van Menzis. 

Trots op wat is bereikt en vertrouwen in de toekomst overheersten op de afsluitende bijeenkomst. En dat is nodig, want beide partijen hebben de intentie om later dit jaar opnieuw te komen tot meerjarenafspraak. “We hebben veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. We moeten verdiepen, verbreden en dóór”, vatte Klein Nagelvoort-Schuit samen. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: UMCG
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : UMCG
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.umcg.nl/s/samenwerking-menzis
Originele titel: Zorgverbetering en kostenbesparing door langetermijnafspraken Menzis en UMCG
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-04-24

Relevante artikelen ...

Naar Den Haag met 262.088 handtekeningen voor het behoud (kinder)hartcentrum De zorg van het UMCG voor patiënten met aangeboren hartaandoeningen is al 75 jaar van topkwaliteit In totaal tekenden 262.088 mensen de petitie om ... Ziekenhuis Mon, 07 Feb 2022, 14:34:31
Onderzoek of Baby’s die minder bewegen wel of niet direct geboren moeten worden De onderzoekers willen nagaan of het beter is om een baby vanaf 37 weken zwangerschapsduur direct geboren te laten worden als de zwangere minder leven... Ziekenhuis Mon, 29 Jun 2020, 11:14:52
Ziekenhuizen Groningen en Drenthe starten reguliere zorg langzaam weer op Het aantal patiënten met corona verschilt op dit moment per ziekenhuis in Groningen en Drenthe De reguliere zorg voor inwoners uit Drenthe en Groning... Ziekenhuis Sun, 26 Apr 2020, 10:57:41
Blijf vitamine B12 gebruiken bij medisch tekort Onrust bij patiënten en behandelaars ontstaan Onderzoekers van het UMCG hebben deze week een waarschuwing gegeven over de mogelijke gezondheidsrisico... Ziekenhuis Mon, 27 Jan 2020, 13:25:10
Overhevelingsplannen minister Bruins bijgesteld De KNMP vindt de bijstelling van de plannen een juist besluit Minister Bruins (VWS) heeft besloten om de LHRH-middelen niet over te hevelen naar de... Ziekenhuis Sun, 29 Dec 2019, 13:15:13
Het project Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare krijgt subsidie De musici maken op de patiëntenkamers muziek ‘op maat’ in interactie met patiënten Het Regieorgaan SIA heeft een subsidie van € 699.929 toegekend aan... Ziekenhuis Mon, 09 Sep 2019, 14:05:09

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com