Zo staan de gesprekken over inflatiecorrectie ervoor

Voor de umc’s is al 10% inflatiecorrectie overeengekomen. Dit wil NU’91 ook bereiken in de andere sectoren. In de ziekenhuizen ligt er nu een ultimatum waarin de bonden 10% loonsverhoging eisen. De cao VVT, GGZ en gehandicaptenzorg lopen voorlopig nog niet af. Daarom hebben NU’91 en de andere bonden de afgelopen tijd gesprekken met werkgevers uit deze sectoren geïnitieerd. Hoe staat het er nu voor? In dit artikel geven we per sector een update.

Dinsdag 14 februari berichtte NU’91 over het ultimatum dat de bonden gezamenlijk hebben gestuurd naar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Dit heeft niet alleen impact op de ziekenhuizen, maar ook op andere sectoren. De werkgevers lijken op dit moment de uitkomst van de onderhandelingen in de ziekenhuizen af te wachten.

GGZ
In de GGZ heeft het eerste gesprek op 16 januari plaatsgevonden, waarin NU’91 en de andere bonden de huidige financiële problemen bij de werkgevers hebben neergelegd. Ze toonden begrip voor ons initiatief en zouden begin februari met een reactie komen. Het Bestuur GGZ heeft in hun reactie aangegeven meer tijd nodig te hebben om te overleggen met de werkgevers. Het vooruitschuiven van de datum heeft mogelijk te maken met de stand van zaken rondom de cao ziekenhuizen.

Gehandicaptenzorg
NU’91 en de andere bonden hebben contact gehad met de werkgevers in de gehandicaptenzorg. Momenteel wordt er gezocht naar een datum voor een formeel overleg rondom inflatiecorrectie. Dit loopt nogal stroef. Ook in deze sector lijkt sprake te zijn van een afwachtende houding vanwege het ultimatum in de ziekenhuizen.

VVT
Op 19 januari hebben NU’91 en de andere bonden een verkennend gesprek gehad met de werkgevers. Hierin hebben de bonden aangegeven dat de loonsverhogingen die in de huidige cao zijn opgenomen, onvoldoende zijn. In 2023 krijgen zorgprofessionals er slechts 3,25% bij. Over 2022 bedroeg de loonsverhoging een schamele 3,25%. De werkgevers erkennen dat deze verhogingen tekortschieten. In dit gesprek hebben ze toegezegd dat ze op zoek gaan naar ruimte voor een aanvullende loonsverhoging. Vandaag zou hierover een volgend overleg plaatsvinden, maar dit overleg is deze week naar een later tijdstip verschoven.

Kraamzorg
NU’91 heeft als enige cao-partij niet ingestemd met de huidige cao kraamzorg vanwege de minimale loonsverhoging die geboden werd. Dit betekent dat we geen onderhandelingspartij zijn tijdens de korte looptijd van deze cao. In juni 2023 loopt deze cao af. Maar dat neemt niet weg dat we ook in deze sector aandacht blijven vragen voor de verslechterde financiële situatie.

Bron: NU’91


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 15 feb 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!