In het online inschrijvingsformulier vraagt Selectivia Zorgverzekeringen om privacygevoelige informatie

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) waarschuwt consumenten voor Selectiviazorg.nl. Op haar website geeft Selectiviazorg.nl aan er te zijn voor alle verzekerden. In het online inschrijvingsformulier vraagt Selectivia Zorgverzekeringen om privacygevoelige informatie die niet relevant is voor de acceptatie van de verzekering. Zoals gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, hoogte van het inkomen etc. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht: zij moeten iedereen die een basisverzekering wil afsluiten accepteren. Zij mogen dus niet selecteren. De NZa adviseert consumenten dan ook om de vragen niet in te vullen.

Overtreding van de wet
Door te selecteren houdt Selectivia Zorgverzekeringen zich niet aan de acceptatieplicht (artikel 3 van de Zorgverzekeringswet). Ook overtreedt Selectivia andere regels. Zo is elke nieuwe zorgverzekeraar in Nederland verplicht om zich bij de NZa te melden en aan te geven welke polissen hij gaat aanbieden. Verder voldoet de website van Selectivia niet aan de eisen over informatieverstrekking, omdat de potentiele verzekerde niet kan zien waarvoor deze zich aanmeldt. Alleen op basis van informatie over bijvoorbeeld polisvoorwaarden en gecontracteerd zorgaanbod kunnen consumenten de voor hen meest passende zorgverzekering kiezen. Op al deze punten is Selectivia Zorgverzekeringen in overtreding.

Gezien de aard van de vragen en het gebrek aan inhoudelijke informatie betwijfelt de NZa of het om een echte zorgverzekeraar gaat. De NZa vindt het zeer schadelijk dat op deze manier het vertrouwen van consumenten wordt geschaad en onderneemt dan ook actie met het doel overtreding van de wet te stoppen.

Update 28 november om 16.46 uur
Inmiddels is bekend dat het Aidsfonds achter deze website zit. Hoewel we meevoelen met het belang dat zij nastreven, benadrukken wij dat consumenten altijd moeten kunnen vertrouwen op de informatie die wordt verstrekt over zorgverzekeringen.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: NZa waarschuwt consumenten voor Selectiviazorg.nl (update)
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 28 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!