(advertentie)

In de praktijk lukt dit vaak niet

Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten hechten veel waarde aan het buitenterrein van het verpleeghuis. Ze willen hierin wandelen en als dat niet kan, er in elk geval naar kunnen kijken. In de praktijk lukt dit vaak niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland.

Het onderzoek sluit aan op eerder onderzoek van het SCP, waaruit onder meer blijkt dat een op de vijf verpleeghuisbewoners nooit buiten komt. Soms is dit omdat hun gezondheid het niet toelaat, maar vaak ook wordt een gebrek aan begeleiding als oorzaak genoemd.

Niet naar buiten
Het aanvullende onderzoek is gebaseerd op waarderingen op ZorgkaartNederland van de Patiëntenfederatie. Uit deze waarderingen blijkt dat (potentiële) verpleeghuisbewoners en hun naasten veel waarde hechten aan het buitenterrein van het verpleeghuis. Een fijne buitentuin waar mensen kunnen wandelen wordt als prettig en essentieel ervaren. Regelmatig blijkt echter dat mensen niet naar buiten kunnen, of niet wanneer zij dat willen. Veel cliënten zijn afhankelijk van het personeel om naar buiten te gaan. In sommige verpleeghuizen zijn hiervoor extra vrijwilligers aangetrokken, maar vaak is er geen of weinig capaciteit.

‘Mijn moeder vindt het frustrerend niet naar buiten te kunnen,’ aldus een van de reacties. ‘Ze verblijft op de eerste etage. De instelling heeft een binnentuin, maar daar kan ze helaas niet alleen naar toe. Mijns inziens wordt er te weinig prioriteit gegeven om met mijn moeder naar buiten te gaan.’

Ramen te hoog
Uit de waarderingen op ZorgkaartNederland blijkt ook dat het regelmatig voorkomt dat bewoners niet goed naar buiten kunnen kijken, omdat de ramen bijvoorbeeld te hoog zitten. ‘Ik ben tevreden over mijn appartement,’ aldus een reactie. ‘Het is groot genoeg voor mij alleen. Een nadeel is dat de ramen zo hoog zijn. Als je op je stoel zit kun je niet naar buiten kijken. Zittend in een rolstoel zie je dus helemaal niets.’

Het SCP-rapport maakt duidelijk dat ruim de helft van de bewoners van verpleeghuizen (51%) meer zou willen bewegen dan zij nu doen. Het onderzoek van de Patiëntenfederatie naar de waarderingen op ZorgkaartNederland sluit hierop aan. Er wordt in de reacties veel gesproken over bewegen, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit hangt samen met de aanwezigheid van voldoende personeel en vrijwilligers die hiervoor ingezet kunnen worden.

‘Er is een activiteitenbegeleider en er wordt wel gezongen, muziek gemaakt en er is bewegen voor ouderen,’ aldus bijvoorbeeld een positieve reactie. ‘Er zou meer fysieke beweging mogen zijn, zoals wandelen,’ is een meer kritische waarneming. ‘Ik merk dat de medewerkers daar zelf niet veel tijd voor hebben. Ze moeten het hebben van vrijwilligers, maar die zijn er niet altijd.’

Dianda Veldman: ‘Houd oog voor behoeften van mensen’
‘Buiten zijn en bewegen zijn eerste levensbehoeften, ook voor bewoners van verpleeghuizen’, zegt Dianda Veldman, directeur/bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland. ‘Wij vinden het zorgelijk dat er uit de waarderingen op ZorgkaartNederland blijkt dat er wat dat betreft soms veel te wensen overblijft. Het is belangrijk dat er oog is voor deze behoefte van mensen en verpleeghuizen kijken naar wat wél kan.’

Om te helpen bij de keuze voor een verpleeghuis, heeft Patiëntenfederatie Nederland een nieuwe folder gemaakt, Kennismaken met het verpleeghuis. In de folder is een lijst met aandachtspunten opgenomen die potentiële bewoners bij een kennismakingsgesprek met een verpleeghuis kunnen helpen.

De keuzehulp Verpleeghuiszorg, de ervaringen op zorgkaartnederland.nl en deze nieuwe folder met aandachtspunten ondersteunen ook bij de keuze van een passend verpleeghuis. Daarnaast kan de vragenlijst van mijnkwaliteitvanleven.nl helpen bij het in beeld brengen van wensen en behoeften.

Folder Kennismaken met het verpleeghuis

Analyse Verpleeghuissector

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Patiëntenfederatie Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Patiëntenfederatie Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/bewoners-van-verpleeghuizen-willen-een-tuin-en-meer-beweging
Originele titel: Bewoners van verpleeghuizen willen een tuin en meer beweging
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-09-26

Relevante artikelen ...

Over de 25.000 verpleeghuisplekken is nog steeds geen duidelijkheid Wel is er de toezegging gedaan om hierover met ActiZ en Aedes in gesprek te gaan Op 21 april debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder over het... Ouderenzorg Thu, 28 Apr 2022, 12:02:03
Verpleeghuiszorg onder druk door onzekerheid over tarieven De groeiende zorgvraag vanuit een steeds grotere groep ouderen en het gebrek aan zorgmedewerkers vraagt om fundamentele keuzes De verpleeghuiszorg st... Ouderenzorg Wed, 30 Mar 2022, 12:53:22
Wachtlijsten verpleeghuis weer gestegen De snelle toename van het aantal wachtende baart ActiZ grote zorgen Er wachten op dit moment 17.500 mensen op een verpleeghuisplek. Dit laten de mees... Ouderenzorg Fri, 24 Dec 2021, 11:56:28
In verpleeghuizen zijn versoepelingen mogelijk door vaccinaties Het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is op veel locaties grotendeels afgerond Het hoge aantal gev... Ouderenzorg Wed, 07 Apr 2021, 14:39:36
Aantal wachtenden verpleeghuiszorg neemt toe De laatste maanden, vanaf oktober, neemt het aantal mensen dat wacht op een plek in een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg weer toe He... Ouderenzorg Fri, 05 Feb 2021, 15:13:42
Minder mensen op wachtlijst verpleeghuis Dit blijkt uit de wachtlijstrapportage over het 3e kwartaal van 2020 van Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland In het derde kwartaal ... Ouderenzorg Tue, 19 Jan 2021, 18:53:22