Branchevereniging ActiZ roept de politiek op om keuzes te maken over de ouderenzorg en de aanspraak op een verpleeghuisplek aan te passen

Op 1 oktober stonden 22.218* mensen op de wachtlijst voor een plaats in een verpleeghuis. De wachtlijstcijfers maken duidelijk dat veranderingen in de ouderenzorg noodzakelijk zijn. Die veranderingen zijn niet pas over een paar jaar nodig, maar nu al. Of we willen of niet, de verpleeghuiszorg zoals we die kennen is niet meer houdbaar.

Het aantal wachtenden op een verpleeghuisplek blijft stabiel, maar is desondanks te hoog. En de periode dat men wacht wordt steeds langer. Meer ouderen die langer wachten op een verpleeghuisplek, betekent dat steeds meer mensen thuis moeten blijven wonen terwijl dit eigenlijk niet meer kan.

Wachtlijst wordt langer
Dat de wachtlijsten langer worden, lijkt door de demografische ontwikkelingen zeer waarschijnlijk. Zeker als het beleid niet verandert. Er komen steeds meer ouderen en mensen worden steeds ouder. Demissionair minister Helder heeft aangegeven dat er 4.800 plekken bijkomen in de komende 5 jaar, en daarna nog eens 3.200 plekken. Maar ook met die extra plekken zullen er te weinig verpleeghuisplekken zijn in relatie tot het aantal ouderen die daarvoor in aanmerking komen. Met als gevolg een langere wachtlijst. Meer seniorenwoningen en verpleeghuizen bouwen klinkt als een logische oplossing. Het probleem is dat er niet of niet voldoende woningen worden gebouwd.

Aanspraak aanpassen
‘De wachtlijstcijfers voor de verpleeghuizen zijn een goede aanleiding om de aanspraak op een plek aan te passen’, suggereert ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. ‘Nu heeft iedereen met de juiste indicatie recht op een verpleeghuisplek. Maar de indicatie is helaas geen garantie. Het recht schept een verwachting die steeds minder goed waargemaakt kan worden. Het is nobel om iedereen het recht op een plek te geven. Maar wat is dat recht nog waard wanneer deze plekken er gewoonweg niet zijn?’

Oproep ActiZ aan politiek: “Maak keuzes”
Branchevereniging ActiZ roept de politiek op om keuzes te maken over de ouderenzorg en de aanspraak op een verpleeghuisplek aan te passen. Wie heeft recht op intramurale verpleeghuiszorg als die steeds schaarser wordt? En welke kwaliteit mogen we dan redelijkerwijs verwachten?

Personeelstekort, te weinig verpleeghuisplekken en langere wachtlijsten – om maar een aantal ontwikkelingen te noemen –, roepen om een aanpassing van de aanspraak. Wanneer er geen keuzes worden gemaakt, dan rest slechts nog de vraag: waar wachten we op?

(*wachtlijstcijfers van peildatum 1 oktober 2023, bron: Zorginstituut Nederland)

Achtergrondcijfers
  • Het aantal ouderen neemt toe
  • meer vergrijzing à NL heeft nu 1,6 miljoen 75-plussers, over 50 jaar zijn dat er twee keer zoveel (3,1 miljoen) - (bron: CBS)
  • We worden steeds ouder
  • verwachte leeftijd à meer honderdplussers à in 1973 in NL 220 honderdplussers, in 2023 zijn dat er ruim 10 keer zoveel, over een kleine twintig jaar naar verwachting 5000 - (bron: CBS)
  • Tekort aan woningen
  • in 2023 is er een statistisch tekort van 390.000 woningen, bijbouwen gaat voor de korte termijn niet snel genoeg à bron: volkshuisvesting.nl

Lees meer in deze publicatie ‘Hoe staat het met de wachtlijstcijfers?’

Bron: ActiZ