Door corona moest de zorg thuis veelal anders georganiseerd worden

Cliënten in de wijkverpleging geven een hoge beoordeling aan hun zorgverleners. Dat blijkt uit de PREM wijkverpleging 2020, een vragenlijst die de ervaringen en beleving van cliënten met wijkverpleging meet. Cliënten hebben veel vertrouwen in de deskundigheid van hun zorgverleners en voelen zich bij hen op hun gemak. En ondanks de omstandigheden van het afgelopen coronajaar is hoog gescoord (8,7) op de vraag of zorgverleners hun cliënten behandelen met aandacht.

De vragenlijst werd ingevuld door ruim 44.000 mensen die hun waarderingscijfers gaven over 467 zorgorganisaties. Zorgorganisaties scoorden op het merendeel van de vragen een ruime 8. Uit de zogeheten Net Promotor Score (NPS) blijkt dat de helft van de respondenten zijn of haar zorgaanbieder absoluut zou aanbevelen aan familie of vrienden. De belangrijkste resultaten uit de PREM-meting lees je in deze factsheet.

Verdiend
De resultaten uit de meting bieden ook informatie aan individuele teams wijkverpleging en zorgorganisaties, die ze kunnen gebruiken om de zorg verder te verbeteren. Maar naast het verbeterpotentieel, moeten we vooral heel trots zijn, vindt ActiZ-bestuurslid Jeroen van den Oever. 'Deze waardering van cliënten hebben zorgmedewerkers in de wijk dubbel en dwars verdiend. Onder moeilijke omstandigheden is de cruciale zorg voor cliënten thuis doorgegaan. Het is fijn dat hun inzet en harde werken ook door de cliënten gezien en gewaardeerd wordt.' 

Anders organiseren
Door corona moest de zorg thuis veelal anders georganiseerd worden. 'Het is mooi om te zien dat cliënten, ondanks die aanpassingen, de zorg en hun zorgverleners positief beoordelen', vindt Van den Oever. 'We hebben ervaren hoe belangrijk het is om ons snel aan te passen en samen te werken tussen verschillende zorgaanbieders'. 

Innovatie speelt een belangrijke rol in het anders organiseren van de zorg. In sneltreinvaart leerden zorgverleners om goede zorg aan te bieden op afstand met digitale hulpmiddelen. Denk aan een verpleegkundige die via een beeldscherm meekijkt en instructies geeft aan een cliënt hoe de wond moet worden verzorgd. 'Dat zijn elementen die we graag vasthouden', aldus Van den Oever. 'Inzetten op innovatie en slim samenwerken in de wijk en de keten is essentieel om ook in de toekomst cliëntgerichte zorg thuis te bieden. Met professionals die elke dag plezier in hun werk ervaren.'

Zorgedewerkers ook positief
De zorgmedewerkers geven ook een goede beoordeling aan hun werk in 2020. Vorige maand heeft ActiZ het branchebeeld over 2020 gepubliceerd. Hieruit bleek dat ondanks een heftig coronajaar, ook de zorgmedewerkers in verpleeghuizen en in de zorg thuis overwegend positief waren over hun werk. De werkbeleving van medewerkers in de zorg werd beoordeeld met een gemiddelde van 7,3. Opvallend was dat juist jongere medewerkers (tot 25 jaar) nog positiever waren over hun werk in de zorg. Oftewel, zorgmedewerkers zijn relatief trots op de organisatie waarvoor ze werken.

Verder bleek uit het onderzoek dat zorgmedewerkers veel waarde hechten aan een goede sfeer. Ook de mate waarin medewerkers hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden, de zogenaamde Werkgever Net Promotor Score (WNPS) is gestegen. Dit branchebeeld is tot stand gekomen, dankzij Kijk op mijn Medewerkers: Jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek onder ruim 18.000 zorgmedewerkers. 

Kwaliteitskader wijkverpleging
De PREM is onderdeel van het Kwaliteitskader wijkverpleging dat in 2018 is opgesteld. Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die het team wijkverpleging aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. Het laat cliënten en hun naasten zien wat ze van wijkverpleging mogen verwachten. Voor zorgorganisaties en zorgprofessionals biedt het inspiratie en handvatten om de zorgverlening continu te verbeteren.

De PREM Wijkverpleging heeft verschillende doelen, waaronder het bieden van keuze-informatie voor cliënten. Data kunnen ook gebruikt worden voor het gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder over de zorginkoop.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/clienten-erg-tevreden-met-zorg-de-wijk-en-raden-zorgorganisatie-aan-bij-anderen
Originele titel: Cliënten erg tevreden met zorg in de wijk en raden zorgorganisatie aan bij anderen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
Datum: 2021-06-20

Relevante artikelen ...

Personeelstekort wijkverpleging nijpend Dit betekent dat er mensen zijn die met pijn thuis zitten te wachten op wijkverpleging De wijkverpleging en thuiszorg komen steeds verder in de knel.... Thuiszorg Mon, 04 Oct 2021, 18:22:30
Coronavaccinatie voor zorgmedewerkers wijkverpleging De volgorde waarin groepen worden gevaccineerd wordt bepaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vanaf donderdag 25 februari ku... Thuiszorg Thu, 25 Feb 2021, 14:59:17
Regeling tijdelijke inzet helpende in de wijkverpleging verlengd Afgesproken is om die tijdelijke inzet te verlengen tot 1 september a.s. Het organiseren van zorg in de wijk is door de impact van corona een behoorl... Thuiszorg Tue, 16 Jun 2020, 12:44:21
Minder thuiszorg door corona Dit gaat zo veel mogelijk in overleg met cliënten, om hen en zorgmedewerkers te beschermen tegen de gevolgen van het virus Veel cliënten die thuiszor... Thuiszorg Thu, 26 Mar 2020, 15:19:08
Zorgverzekeraars willen rem op grote instroom kleine aanbieders wijkverpleging Onder de instroom zitten vaak wijkverpleegkundigen die vanuit een dienstverband als zelfstandige starten Zorgverzekeraars willen dat de minister een ... Thuiszorg Wed, 11 Sep 2019, 12:34:34
Verdiepend onderzoek naar contractering wijkverpleging De omvang van ongecontracteerde zorg blijft een punt van zorg Zowel aanbieders als zorgverzekeraars kunnen stappen zetten om de contractering in de w... Thuiszorg Wed, 11 Sep 2019, 11:01:12