Dat blijkt uit de nieuwste datarapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit

Dat er meer covidpatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen, lijkt gelukkig nog geen effect te hebben op de doorgang van kritieke planbare zorg in de ziekenhuizen. De capaciteit hiervoor in de ziekenhuizen blijft stabiel. Dat blijkt uit de nieuwste datarapportage (peilmoment maandag 26 juli) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Net als twee weken geleden geeft 92% van de ziekenhuizen aan de kritieke planbare zorg, zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen, volledig volgens planning te kunnen leveren. 8% van de ziekenhuizen geeft aan de kritieke planbare zorg slechts deels volgens planning te kunnen leveren, dat zijn 4 ziekenhuizen. Waar 2 weken geleden 2 ziekenhuizen aangaven dat zij de kritieke planbare zorg voor een deel niet binnen de norm van zes weken konden leveren, is dat nu nog maar 1 ziekenhuis. 

Verwijzingen
Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor patiënten uitschrijven naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ligt net iets onder het verwachte niveau: 94% van wat we zonder corona zouden verwachten. Dat is een daling van 4% ten opzichte van twee weken geleden. In week 29 zijn er 108.300 verwijzingen uitgeschreven. Dat zijn 13.000 minder verwijzingen dan we over deze periode zouden verwachten.

Inhaalzorg
De afgelopen tijd hebben ziekenhuizen in overleg met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg. Het is essentieel dat hierbij oog blijft voor het herstel van zorgprofessionals en ingezet wordt op de principes van passende zorg. Duidelijke informatie voor patiënten vanuit de zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat zij kunnen verwachten, is hierbij een randvoorwaarde.

Integrale monitor
Vanuit onze toezichthoudende rol op de toegankelijkheid van zorg, bevorderen wij zoveel mogelijk de samenwerking tussen partijen. Het is, ook bij het inhalen van zorg, in het belang van de patiënt dat partijen optimaal en effectief samenwerken. 

Om een zo goed mogelijk beeld te hebben van de toegankelijkheid van zorg, ontwikkelen wij momenteel een vierwekelijkse integrale monitor. Deze monitor geeft onder andere inzicht in de druk op de zorg en de ontwikkelingen rondom wachttijden, productie en het aantal verwijzingen in de reguliere zorg en de inhaalzorg. Daarnaast signaleren wij in de monitor eventuele knelpunten in de keten. De eerste versie van deze integrale monitor publiceren wij eind augustus. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Doorgang kritieke planbare zorg stabiel, ondanks toenemend aantal ziekenhuisopnames
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 29 jul 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!