Wereldwijd gebruiken ziekenhuizen een standaardvorm van beademing op basis van druk of volume

IC- patiënten met de ernstige longaandoening Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) kunnen de komende tijd aan een studie deelnemen waarbij een nieuwe methode van beademing wordt toegepast. Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis zijn daarmee het eerste multicenter ter wereld dat een pilot doet met flow-gecontroleerde beademing. Hierbij wordt gemeten of de nieuwe vorm van beademing mogelijk de longen minder belast, wat uiteindelijk beter is voor de patiënt.

Natuurlijke flow
Wereldwijd gebruiken ziekenhuizen een standaardvorm van beademing op basis van druk of volume. Bij de inademing wordt door een machine via een slang lucht in de longen geblazen. Na de inademing gaat de uitademingsklep open en loopt de long via een andere slang weer leeg. Soms kan de druk die hiermee gepaard gaat, schade veroorzaken aan de longblaasjes. De nieuwe beademingsvorm blaast lucht in en uit door dezelfde slang. Hierbij wordt lucht ingeblazen en bij uitademing lucht uitgezogen. Dat zorgt voor een meer natuurlijke ‘flow’ waardoor er mogelijk minder kracht op de longen komt. De patiënt heeft dan minder kans op schade aan de longblaasjes waarbij de gedachte is dat de kwaliteit van leven toeneemt.

Dolf Weller, ventilation practitioner en onderzoeker in het Maasstad Ziekenhuis licht toe hoe het onderzoek werkt: “Voor de pilot hebben we zo’n twee jaar de tijd. Patiënten die hieraan deelnemen, 18 in Erasmus MC en 10 in Maasstad Ziekenhuis, worden eenmalig 90 minuten in een etmaal beademd met flow-gecontroleerde beademing onder toeziend oog van de onderzoekers. Daarvoor en daarna wordt overgegaan op de traditionele beademingsvorm zodat er een goede vergelijking kan worden gemaakt.“

Pilot flow-gecontroleerde beademing met hartpatiënten
De pilot op de IC is niet de eerste pilot met de nieuwe beademingsvorm. Erasmus MC, tevens initiatiefnemer van de studie, heeft onlangs ook een pilot met hartpatiënten afgerond. Julien van Oosten, internist-intensivist en tevens onderzoeker bij Erasmus MC: “Uit de pilotstudie met postoperatieve cardiothoracale ic-patiënten bleek dat flow-gecontroleerde beademing minder energie kost en een lager minuutvolume. We verwachten dan ook dat patiënten met ARDS baat zullen hebben bij deze methode. Mogelijk volgen er na deze pilot nog andere patiëntengroepen waarbij de nieuwe beademingsvorm zal worden toegepast. Het resultaat van deze pilots bepaalt mede of er een bredere vervolgstudie zal komen.”

Of de nieuwe beademingsvorm een nieuwe baanbrekende methode wordt om in de praktijk toe te passen, zal de tijd uitwijzen. Hiervoor zal wereldwijd jarenlang nog veel onderzoek moeten worden gedaan.

Bron: Maasstad Ziekenhuis


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Maasstad Ziekenhuis
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Maasstad Ziekenhuis
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis starten als eerste multicenter ter wereld pilot op IC met nieuwe beademingsvorm
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 29 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!