De salarissen worden per 1 mei 2024 verhoogd met 4% (met een max van 246,24 op fulltime basis) en per 1 juli 2025 met 3% (max 192,06 op fulltime basis)

CNV Zorg en Welzijn, de andere bonden en werkgeversorganisatie NFU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe 2-jarige cao voor de Universitair Medische Centra (UMC’s). Hierin is - voor het eerst - een regeling opgenomen voor de vergoeding van woonwerkreiskosten van 18 cent per kilometer, ook voor voetgangers en fietsers. Voor autokilometers is de vergoeding begrensd op 40 kilometer enkele reis. Wie verder dan 7 kilometer van het werk woont en met OV reist, krijgt die kosten 100% vergoed. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 oktober 2024. De salarissen worden per 1 mei 2024 verhoogd met 4% (met een max van 246,24 op fulltime basis) en per 1 juli 2025 met 3% (max 192,06 op fulltime basis). De nominale maximale verhogingen zijn gebaseerd op het maximum van schaal 11. Ook nieuw in deze cao is de mogelijkheid om te sparen voor maximaal 100 weken balansverlof.

CNV onderhandelaar Jorick de Bruin: “Eindelijk wordt de reiskostenregeling voor woon-werkverkeer in de cao opgenomen. Vanaf 1 oktober 2024 geldt voor alle UMC’s dezelfde regeling. Dat werd tijd, want de verschillen waren groot. Het is de bedoeling dat we de komende jaren deze regeling verder uitbouwen naar het fiscale maximum. Het akkoord geeft ook meer ruimte voor de combinatie werk en privé. Aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof worden met deze afspraken voor veel meer mensen bereikbaar, niet iedereen kan zich immers een tijdelijke inkomensterugval permitteren. De invoering van een spaarregeling voor balansverlof kan helpen om de combinatie werk en privé in alle fasen van de loopbaangoed vol te houden. Dat verlof kan worden ingezet om een tijdje minder of helemaal niet te werken, maar wel met behoud van salaris.”

Belangrijkste punten:
 • Looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025
 • Loonstijging per 1 mei 2024 van 4% en per 1 juli 2025 3% (gemaximeerd op maximum schaal 11, fulltime-basis)
 • Reiskosten lopend of per fiets: 18 cent per kilometer
 • Reiskosten per auto: 18 cent per kilometer met een maximum van 40 kilometer enkele reis
 • Reiskosten OV: bij reisafstand van 7 kilometer of meer 100% vergoeding, 2e klasse
 • Ingangsdatum reiskostenregeling: 1 oktober 2024
 • In de cao wordt naast vergoedingen voor bereikbaarheidsdienst en aanwezigheidsdienst een vergoeding voor consignatiedienst (oproepdienst) toegevoegd. Dat betekent een verbetering, ook voor medewerkers met een niet-zorgfunctie. De vergoedingen worden ook substantieel verhoogd
 • Bij het opnemen van aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof wordt de uitkering van het UWV aangevuld tot 100% van het loon, tot maximaal het wettelijk maximumdagloon SV (in 2024: 5969 euro bruto p/m)
 • Studieafspraak naar het gelijktrekken van de rechtspositie van promovendi
 • Introductie balansverlof: iedere medewerker kan sparen voor 100 weken balansverlof dat ingezet kan worden om tijdelijk minder of niet te werken, met als doel een betere werk-privébalans
 • Medewerkers hebben de eerste keus bij invulling van diensten en roosters ten opzichte van extern ingehuurde krachten 

Stemming
CNV Zorg en Welzijn legt het onderhandelingsresultaat op korte termijn aan haar leden voor.

Bron: CNV Zorg en Welzijn