(advertentie)

Er moet echt werk gemaakt worden met het verminderen van regeldruk en administratieve lasten

Regeldruk zorgt bij veel zorgmedewerkers iedere dag weer voor frustratie. Het is een belangrijke reden dat veel van hen de sector verlaten. We hebben alle zorgmedewerkers hard nodig, dus het is belangrijk dat we echt werk maken van het verminderen van regeldruk en administratieve lasten.'

'Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg, publiceerde op 8 juni een kamerbrief over de aanpak van regeldruk in de zorg de komende jaren via het programma [Ont]regel de Zorg. Het is goed om te zien dat regeldruk een prominente plek krijgt in het beleid van de minister, maar de voorgestelde aanpak kan vooralsnog niet op onze steun rekenen. Er is meer dan een programma nodig om dit aan te pakken. Daarom zijn we, samen met andere branchepartijen, op 17 augustus in gesprek gegaan met minister Helder over hoe regeldruk in de zorg daadwerkelijk verminderd kan worden.'

'In het overleg brachten we naar voren dat we vinden dat er in het programma [Ont]regel de zorg niet genoeg rekening wordt gehouden met hoeveel impact de externe verantwoordingslast heeft op regeldruk binnen zorgorganisaties. Administratieve lasten worden niet alleen veroorzaakt bij zorgorganisaties intern: zorgaanbieders en zorgmedewerkers moeten zich op tal van terreinen verantwoorden aan externe (stelsel)partijen. Als zorgaanbieder heb je hier weinig invloed op, omdat deze verantwoordingseisen voortvloeien uit wet- en regelgeving. Zorgprofessionals worden aangestuurd door regels en standaarden in plaats van te vertrouwen op hun professionele autonomie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal echt invloed moeten uitoefenen op de beleidsterreinen die regeldruk veroorzaken waar branchepartijen weinig invloed op hebben, anders zie ik het niet slagen. We moeten dieper kijken naar een structurele aanpak, waarbij we alleen registreren wat echt nodig is voor de zorg en de bedrijfsvoering.'

Zorgprofessionals worden aangestuurd door regels en standaarden in plaats van te vertrouwen op hun professionele autonomie. Trudy Prins\lid themacommissie Arbeid bij ActiZ en voorzitter raad van bestuur De Rijnhoven

'Hoewel we kritisch zijn op het programma [Ont]regel de zorg willen we constructief meedenken. Ik heb er vertrouwen in dat de minister dit, samen met ons, echt wil aanpakken. In die aanpak moet het vertrouwen in de zorgmedewerker centraal staan. Administratieve lastenvermindering moet wat ons betreft niet in een apart programma worden gerealiseerd, maar als vast onderdeel in alle beleidsterreinen worden meegenomen.

We hebben met de minister afgesproken dat de aanpak van administratieve lastenvermindering een fikse versnelling krijgt de komende maanden, onder meer door een brede bestuurlijke aanpak te ontwikkelen met ActiZ en andere branchepartijen.'

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/vertrouwen-de-zorgmedewerker-moet-centraal-staan-bij-het-verminderen-van-administratieve-lasten
Originele titel: Vertrouwen in de zorgmedewerker moet centraal staan bij het verminderen van administratieve lasten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-08-28

Relevante artikelen ...

Verpleeghuiszorg onder druk door onzekerheid over tarieven De groeiende zorgvraag vanuit een steeds grotere groep ouderen en het gebrek aan zorgmedewerkers vraagt om fundamentele keuzes De verpleeghuiszorg st... Ouderenzorg Wed, 30 Mar 2022, 12:53:22
Geen passend woonaanbod voor mensen met dementie Kies voor andere woonvormen en bouw niet meer verpleeghuizen Er zijn onvoldoende passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in, zo blijkt u... Ouderenzorg Fri, 16 Apr 2021, 12:50:32
Ouderenzorgmedewerkers redden het niet zonder uw hulp! ActiZ roept met klem op om je aan de maatregelen te houden In het hele land staat de ouderenzorg door de coronapandemie onder zeer grote druk, maar i... Ouderenzorg Wed, 23 Dec 2020, 13:55:12
Aantal patiënten met COVID-19 in verpleeghuizen verdubbeld Van heel groot belang is dat zorgpersoneel zich snel kan laten testen Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, laat weten dat het ... Ouderenzorg Tue, 22 Sep 2020, 18:57:17
Maatregelen nodig in eerstelijnszorg Oproep aan Tweede Kamer door beroeps- en brancheverenigingen Snelle testen voor zorgmedewerkers, voldoende beschermingsmiddelen en meer aandacht voor... Ouderenzorg Mon, 10 Aug 2020, 09:59:34
Zorgorganisaties ervaren de dialoog met zorgkantoren steeds vaker als positief Dialoog met zorgkantoor verbetert, vereenvoudiging van beleid noodzakelijk De dialoog tussen het zorgkantoor en zorgaanbieders is opnieuw verbeterd. ... Ouderenzorg Fri, 01 May 2020, 14:39:02

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com