Patiëntenfederatie Nederland vindt dat de politiek de kans op dit fenomeen moet uitsluiten

De kans op risicoselectie in de wijkverpleging door zorgaanbieders neemt toe. Die waarschuwing geeft Patiëntenfederatie Nederland af in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat van morgen over wijkverpleging. De belangenbehartiger baseert de waarschuwing op toenemende signalen uit de achterban dat dit op dit moment al gebeurt. De risicoselectie houdt in dat aanbieders mensen met een grote en complexe zorgvraag niet in zorg nemen, of hen niet alle zorg bieden die ze nodig hebben: “Dit kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid en hun kwaliteit van leven,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat de politiek de kans op dit fenomeen moet uitsluiten. Iedere patiënt in Nederland moet namelijk passende zorg kunnen krijgen. De complexiteit en hoeveelheid van zorg die je nodig hebt mag niet van invloed zijn op de kans daarop, ook al is de druk op de wijkverpleging op dit moment groot. Risicoselectie heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van patiënten, maar ook voor de financiële positie: “Patiënten worden bijvoorbeeld gedwongen om de zorg die zij nodig hebben af te nemen bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, met hoge kosten tot gevolg. Ze worden dan dubbel geraakt,” aldus Schellekens.

Meer inkoop op basis van kwaliteit, minder op basis van kosten
Om dit te voorkomen vindt Patiëntenfederatie Nederland dat er dingen in het systeem moeten veranderen. Zorgaanbieders zouden bijvoorbeeld veel meer inzicht moeten geven in de resultaten en uitkomsten van wijkverpleging en de kwaliteit die zij leveren. Patiënten kunnen dan beter kiezen voor een passende zorgaanbieder en zorgverzekeraars moeten op basis van die informatie zorg in gaan kopen: “Nu gebeurt de inkoop van zorg door zorgverzekeraars vooral op basis van kosten die gemaakt worden. Maar tegen lage kosten zorg leveren als je alleen de ‘makkelijke’ patiënten aanneemt, is natuurlijk niet zo moeilijk. Kwaliteit en resultaten van zorg zouden daarom veel meer leidend moeten zijn. Je haalt daarmee ook de perverse financiële prikkels uit het systeem,” aldus Schellekens.

Betere toegang tot hulpmiddelen
Daarnaast roept Patiëntenfederatie Nederland de politiek wederom op om de toegang tot hulpmiddelen voor patiënten te verbeteren. Onlangs bleek opnieuw dat mensen te lang moeten wachten op passende hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal, hulpmiddelen bij diabetes, stomazorg of ademhalingsapparatuur. Dat geldt ook in situaties waarin mensen met spoed bijvoorbeeld een katheter of wondzorgmiddelen nodig hebben of mensen palliatieve zorg krijgen en acuut achteruit gaan: “Aan goede afspraken en ambities hierover is geen gebrek, maar ze worden bij lange na niet nageleefd,” aldus Schellekens. Patiëntenfederatie Nederland pleit daarom onder andere voor een meldpunt waar zorgverleners, cliënten en hun naasten knelpunten in beschikbaarheid van hulpmiddelen eenvoudig kunnen melden.

Lees hier de brief

Bron: Patiëntenfederatie Nederland


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Patiëntenfederatie Nederland
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Patiëntenfederatie Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Patiëntenfederatie Nederland: voorkom risicoselectie in de wijkverpleging
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 10 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!