Met de start van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid had ook het toezicht geregeld moeten zijn

Drie jaar na het van kracht worden van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO) is slechts 3 procent van de overheidswebsites volledig toegankelijk. Dit blijkt uit deze week gepubliceerd onderzoek. 15 Procent van de websites is gedeeltelijk toegankelijk. Zorgelijke uitkomsten en Ieder(in) roept staatssecretaris Van Huffelen dan ook op om het toezicht op de naleving van de wet nu eindelijk goed te regelen. Door ontoegankelijke websites kunnen veel mensen met een beperking niet zelfstandig hun zaken regelen bij de overheid.

Druk moet worden opgevoerd
Met de start van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid had ook het toezicht geregeld moeten zijn. Dit is drie jaar na dato nog steeds niet het geval. In een brief van februari 2023 aan de Tweede Kamer meldt de staatssecretaris dat zij de opties voor het toezicht aan het verkennen is. Tot op heden is hierover niets naar buiten gebracht.

Het nu gepubliceerde onderzoek toont aan dat het aantal toegankelijke websites én het aantal verklaringen tussen 2020 en 2023 steeds trager groeit. Alleen stevig toezicht kan het tij keren en de druk op overheden opvoeren. Zo moet het mogelijk worden om sancties (boetes) te kunnen opleggen aan overheidsinstanties die niet voldoen. We roepen dan ook op om dit op korte termijn te regelen.

Resultaten stellen teleur
Sinds 23 september 2020 moeten alle Nederlandse overheden zich verantwoorden voor de toegankelijkheid van hun websites voor mensen met een beperking. Dat moet met een toegankelijkheidsverklaring. Onderzoekers van Bureau 200 OK doen jaarlijks onderzoek naar de verklaringen.

De uitkomsten van 2023 stellen teleur: slechts 18 procent van de websites is volledig of gedeeltelijk toegankelijk. Bovendien blijkt dat op 60 procent van de – naar schatting 11.600 – overheidswebsites überhaupt geen toegankelijkheidsverklaring te vinden is. Dat geldt onder meer voor een aantal gemeenten. Zij voldoen daarmee niet aan de wet.

Zorgelijk is ook het feit dat in 65% van de toegankelijkheidsverklaringen verouderde gegevens staan of informatie ontbreekt. 34 % van de gedeeltelijke toegankelijke websites heeft de geconstateerde toegankelijkheidsproblemen niet of niet op tijd opgelost.

Goed nieuws
Goed nieuws is de komst van het Dashboard DigiToegankelijk. Dit geeft de overheid beter inzicht in de websites en apps waarvoor ze een toegankelijkheidsverklaring moet maken. Op basis van dit Dashboard zou nu ook het toezicht eindelijk geregeld moeten en kunnen worden.

Voor meer informatie over het onderzoek: Monitor digitale toegankelijkheid 2023 (digimonitor.nl)

Bron: Ieder(in)


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Toezicht moet nu echt geregeld: slechts 3% overheidswebsites toegankelijk
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 27 sept 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!